Royalz Fusion
Image default
Dienstverlening

De modernste bibliotheek automatisering vindt u bij Dialoc ID

Automatiseren en digitaliseren is tegenwoordig zoiets alledaags geworden dat ook een bibliotheek daar gewoonweg niet omheen kan. Uw bezoekers rekenen er eigenlijk als vanzelfsprekend op dat u wat dat betreft helemaal met uw tijd meegaat. Ze hebben door de jaren heen per slot van rekening ook gezien dat een bibliotheek de transformatie van pure boekenuitleen naar lokaal kenniscentrum heeft kunnen maken en dus vinden ze het niets meer dan logisch dat ook uw bibliotheek automatisering aan alle huidige eisen voldoet.

 

Praktische bibliotheek automatisering

Het team van Dialogic ID verkoopt haar bibliotheek automatisering niet vanuit een ivoren. Het tegendeel is juist waar. Onze medewerkers zijn regelmatig op werkvloeren van bibliotheken in de hele wereld te vinden. De kennis die op al die verschillende plekken wordt opgedaan zetten we vervolgens in uiterst praktische systemen om, die er onder meer aan bijdragen dat werkprocessen gemakkelijker en minder arbeidsintensief worden. Bijkomend voordeel daarvan is dat uw personeelsleden zich met andere taken binnen uw organisatie bezig kunnen gaan houden. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan het gerichter adviseren van de bibliotheekbezoekers.

 

Begeleiding bij transities

Het grootste deel van de bibliotheken heeft de afgelopen decennia al een of meerdere automatiseringsrondes meegemaakt. Als u daarbij betrokken bent geweest, dan weet u dat zo’n bibliotheek automatisering behoorlijk wat voeten in de aarde kan hebben. Een gedegen voorbereiding, samen met uw kennispartners van Dialoc ID, maakt dat hele traject een flink stuk eenvoudiger.

Maakt u op dit moment bijvoorbeeld nog gebruik van de EM (elektromagnetische) technologie in uw bibliotheek, maar wilt u graag overstappen naar het modernere RFID? Dan kan Dataloc ID ervoor zorgen dat u tijdens die transformatie gebruik kunt maken van zogenoemde hybride-systemen, die met beide technieken overweg kunnen.

Deze tussenstap voorkomt in dat geval dat u drastische en mogelijk klantonvriendelijke maatregelen moet nemen. In plaats daarvan kunt u met behulp van de hybride-apparatuur gewoon in uw eigen tempo de gewenste switch maken.