Royalz Fusion
Image default
Zorg

Goed verzekerd bij Salland

Ziektekostenverzekeraar Salland krijgt van haar cliënten allerlei zorggerelateerde vragen. We noemen er een paar. Hoe gaat zorgtoeslag aanvragen in z’n werk? Overstappen zorgverzekeraar: wat zijn daarvan de consequenties? Heb ik recht op een collectiviteit zorgverzekering? Wat valt er dit jaar niet meer onder de basisverzekering? Kan ik meedoen aan de clubactie? Welke tandartsverzekeringen zijn er allemaal?

DBC

Ook over de term DBC komen veel vragen binnen bij Salland. We geven een toelichting. Een Diagnose Behandeling Combinatie bestaat uit negen cijfers en geeft inzicht in verleende zorgactiviteiten. Denkt u bij activiteiten zowel aan diagnostisering(en) als aan behandeling(en) en controle(s). In een DBC worden alle verrichtingen van een zorgtraject samengevat. Een DBC is het uitgangspunt voor een ziekenhuisrekening / zorgnota. De DBC-financiering is in 2005 ingevoerd. Tot die tijd werd iedere afzonderlijke medische handeling apart gedeclareerd. Dat leidde tot veel papierwerk en inefficiënt werken. Het opstellen van één nota zodra de behandeling is afgerond, geeft zowel arts als patiënt veel meer overzicht en duidelijkheid. De gedachte achter de DBC is marktwerking in de zorg oftewel een gezonde concurrentie tussen ziekenhuizen op het gebied van kwaliteit en prijs. Bij artsen en cliënten is dankzij de invoering van de DBC meer prijsbewustheid ontstaan.

Aan de duur van de meeste DBC’s is een maximum aantal dagen van 120 verbonden. Voor operaties is de DBC-geldigheid vastgesteld op maximaal 42 dagen en voor poliklinische behandelingen op maximaal 90 dagen.

We geven een aantal voorbeelden van DBC-codes.

019999011: 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken in geval van een infectie.

020107010: een ziekenhuisopname bij borstkanker die 6 tot maximaal 28 dagen duurt.

020109010: hormonale therapie voor patiënten met prostaatkanker.

990017014: maximaal 5 verpleegligdagen van een te vroeg geboren baby van 34 tot 37 weken.

990616065: 1 of 2 poliklinische bezoeken aan / 1 of 2 online consultaties bij een gespecialiseerd taaislijmziektecentrum door een kind.

Declaratie-postadres

Ter afsluiting geven we u het declaratie-postadres van Salland:

Salland Zorgverzekeringen, afdeling Declaratie

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

https://www.salland.nl/