Royalz Fusion
Image default
Arts / Music

Bescherm uw zonnepanelen door de plaatsing van vogelwering

Nederland wilt van het gebruik van fossiele brandstoffen af. Zo snel als mogelijk. Bij de verbranding van de fossiele brandstoffen komen schadelijke stoffen vrij die onder meer verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Daarnaast raken de fossiele brandstoffen langzamerhand op. Tijd voor iets nieuws dus.

Energie opwekken kan op diverse manieren plaatsvinden. Lange tijd heeft men huishouden voorzien van energie door de verbranding van kolen, olie en gas. Op termijn bleek deze handeling gevaar op te leveren voor het milieu, waardoor men op zoek is gegaan naar alternatieven. Al snel werd de markt voorzien van onder meer zonnepanelen: een manier waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzame energiebron.

Positieve berichten

Momenteel zijn al veel woningen voorzien van de zonnepanelen. De aanschaf van zonnepanelen draagt niet alleen bij aan het milieu, maar kan ook financieel voordelig uitpakken. Indien er op een dag meer energie is opgewekt dan verbruikt is, kan deze energie worden teruggeleverd aan het energienet. Aan het eind van het jaar zal het betreffende huishouden een beloning ontvangen. En dat zonder moeite te hoeven doen!

Geen nadelen, of toch wel…?

Vrijwel iedere eigenaar van zonnepanelen is erg tevreden. Toch blijft er zich een probleem voordoen: vogels onder zonnepanelen. Vogels beschouwen de zonnepanelen als prettige schuilplek voor de weersomstandigheden en mogelijke roofdieren. Echter is dit niet prettig als eigenaar.

Uiteraard hangt de schade volledig af van het soort vogel dat zich onder de panelen heeft genesteld. Indien er sprake is van grote nesten, zal de ruimte onder de panelen volledig worden gevuld met het nest, die vaak bestaan uit uitwerpselen, stro en water. Naast dat het materiaal erg brandbaar is, kan het nestelen nog meer problemen tot gevolg hebben.

Het nest vormt een massa, waardoor ventilatie op termijn lastiger zal worden. De panelen zullen bij onvoldoende ventilatie minder goed koelen en zal de kans op voerverhitting toenemen, waardoor de kans op een brand nog groter wordt.

Daarnaast is de onderkant van een paneel vaak het kwetsbaarst door de optimizers of micro-omvormers. Helaas is dit exact het gedeelte waar de vogels zich zullen bevinden.

Tot slot zal ook de bovenkant aangetast worden door de uitwerpselen van de vogels. Hierdoor zal uiteindelijk het rendement van de panelen verlagen. Kortom, de kraaien, mussen en duiven onder zonnepanelen zijn niet gewenst.

Oplossing

Gelukkig is er al snel een oplossing op de markt gekomen. Door de plaatsing van een kunststof strip die voorzien is van naalden zal het voor vogels onmogelijk worden om nog onder de panelen te komen. Om ook de weg tussen de naalden door te blokkeren, is er een verbindingsbrug geplaatst tussen de naalden.

http://birdblocker.eu