Royalz Fusion
Image default
Arts / Music

De verplichtingen rondom het onderhoud van een schoorsteen

Woningen die voorzien zijn van een schoorsteen zijn vaak erg sfeervol. Vooral in de winter kan een open haard veel gezelligheid brengen gedurende de donkere dagen. Toch vergt het onderhoud van een schoorsteen veel tijd en moeite.

Ten opzichte van andere landen hebben wij in Nederland geen regels rondom het onderhoud van een schoorsteen. Toch is het reinigen van een schoorsteen van groot belang om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het vegen van de schoorsteen is immers niet voor niets een jaarlijkse verplichting in meerdere landen. In dit artikel zullen wij meer informatie vrijgeven over de verplichtingen rondom het vegen van de schoorsteen.

Verplichtingen in Nederland

In Nederland zijn er enkele situaties waarin het verplicht is om de schoorsteen te vegen.

Zo is het onder meer verplicht als de schoorsteen is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem. Echter wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de verwarmingsbron.

Indien de woning verwarmt wordt aan de hand van hout, pellets of steenkool, zal het een verplichting zijn om de schoorsteen te reinigen. Indien er gebruik wordt gemaakt van gas of stookolie, zal de verplichting gelden vanaf een vermogen van 20 kilowatt.

Een schoorsteen, aangesloten op een gasinstallatie, zal slechts om de twee jaar gereinigd moeten worden. Alle andere schoorstenen zullen jaarlijks gereinigd moeten worden.

Verplichting door instanties

De verplichting hoeft niet altijd vanuit de overheid te komen. Zo is het ook mogelijk dat andere instanties de verplichting opleggen, denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen. Indien er een brand is uitgebroken, is het mogelijk dat de verzekering enkel een vergoeding uitbrengt indien het betreffende huishouden kan aantonen dat de schoorsteen daadwerkelijk jaarlijks is onderhouden.

Wanneer u de schoorsteen zelf onderhoud, zal het lastig zijn om aan te tonen dat de schoorsteen jaarlijks is gereinigd. Het kan immers zijn dat u, tijdens het reinigen, een deel van de schoorsteen bent vergeten. Veel huishoudens kiezen er daarom voor om een schoorsteenveegbedrijf in te huren voor de reiniging van de schoorsteen. Een schoorsteenveger heeft immers veel kennis op het gebied van de reiniging en zal daarbij een onderhoudsbewijs samenstellen.

http://pieterlorje.nl