Royalz Fusion
Image default
Arts / Music

Inhoudelijke scriptiecorrectie – de begeleider die je nodig had

Bij Scriptium, centrum voor academische ondersteuning, is het mogelijk om je scriptie, of een deel van je scriptie, te laten nakijken door een professionele scriptiecorrector. Dit kan op taal en structuur, waarbij een corrector de taal in je scriptie nakijkt en verbetert. Ze halen dan niet alleen spel- en taalfouten uit je scriptie, ze professionaliseren ook de algehele toon en schrijfstijl. Nog belangrijker is de correctiebeurt op inhoud. Alleen bij Scriptium kun je een professionele, vakkundige scriptiecorrector feedback laten geven op de inhoud van je scriptie. De corrector is net als je schoolbegeleider, alleen dan vele malen duidelijker, persoonlijker en gerichter.

 

Inhoudelijke feedback

De inhoudscontrole van Scriptium is gericht op het geven van feedback waar je iets aan hebt. Als je schoolbegeleider alleen zegt dat je je hoofdvraag verder moet afbakenen, zeggen ze bij Scriptium hoe en geven ze tips. Het is dus eigenlijk intensievere en doelgerichtere feedback dan je ooit op school zou kunnen krijgen. Met een nakijkbeurt van Scriptium kun je meteen weer vooruit met je scriptie. Als je vastloopt en even niet meer weet wat je moet verbeteren of waar je verder moet schrijven, kan de corrector je specifiek daarover tips geven. Bovendien is het mogelijk om beoordelingsformulieren of feedback van je schoolbeoordelaar(s) mee te sturen zodat de corrector daar specifiek rekening mee kan houden.

 

Aanvullende scriptiebegeleiding

Als je liever vaker feedback wil of gewoon persoonlijk contact wil hebben met een begeleider, is het ook mogelijk om scriptiebegeleiding te nemen bij Scriptium. Je wordt dan gekoppeld aan een scriptiebegeleider die met jou meekijkt en je begeleidt tijdens het proces. Het is maar net wat je wil: de begeleider kan ‘t. Er kan advies gegeven worden, de begeleider kan motiveren, het kan gaan om het zoeken van informatie en bronmateriaal en er is ook specifiek statistiekbegeleiding voor het statistische gedeelte van de scriptie mogelijk.

 

Overige ondersteuning

Je hoeft overigens niet per se bezig te zijn met je scriptie om hulp te kunnen ontvangen van Scriptium. Er is tevens studiebegeleidingvoor studenten die gewoon ondersteund willen worden bij het studeren en bijles voor middelbare scholieren. Je kunt alle informatie over de verschillende diensten vinden op de website van Scriptium.

 

Andere teksten

Het is bovendien ook mogelijk om andere teksten dan scripties te laten nakijken bij Scriptium. Ze kijken ook naar verslagen, essays, betogen, dissertaties, artikelen, sollicitatie- en motivatiebrieven, en nota’s. Alle officiële teksten kunnen nagekeken worden. Ook voor manuscripten en versies van dichtbundels kun je prima bij Scriptium terecht.

https://www.scriptium.nl/