Royalz Fusion
Image default
Arts / Music

Liedjes van de Winterse feestdagen

Liedjes van de Winterse feestdagen

Met de feestdagen in het vooruitzicht komen ook alle gezellige kinderliedjes weer terug die je samen met familie thuis of met je vriendjes en vriendinnetjes op school in de klas weer mag zingen om extra in de stemming te komen van deze heerlijke en vooral leuke winterse feestdagen.

Sint Maarten feest

In november op de 11e wordt het feest van Sint Maarten gegeven en klinken de Sintmaarten liedjes weer door de scholen en huiskamers rond deze periode. Deze dag werd Martinus in Tours begraven. Vroeger war de geboortedag niet belangrijk, maar juist wel de sterfdag. Dit was om de persoon te eren als die naar de hemel ging. In die tijd werden ook bedelfeesten gehouden vanwege de koude winters. Door de vele armoede gingen veel mensen langs de deuren om voedsel en geld te vragen. Bij dit zogenaamde verzamelen hiervan werd er gezongen aan de deur. Dit was in die tijd de manier om te zorgen voor elkaar in moeilijke tijden. Dit werd niet alleen op 11 november gedaan, maar ook tijdens andere feesten die als bedelfeesten gezien kunnen worden zoals Kerstmis, Sinterklaas, Driekoningen en Nieuwjaar. Hedendaags is het een feest voor kinderen die met een Sintmaarten liedjes langs de deuren gaan in de buurt voor snoepgoed met een lampion in hun hand.

 

Sinterklaas

Toen Sint Nicolaas zijn rustplaats had gevonden in Bari, verspreidde de bekendheid van de goedheilig man zich snel naar West Europa en ook naar Nederland. Dit gebeurde via de staden van Napels naar Rome, Spanje en via Frankrijk ging hij naar Vlaanderen en gevolgd door Nederland. Vervolgens ging hij nog veel verder, namelijk via Engeland kwam hij ook uit in de Scandinavische landen en IJsland in het verre noorden. Hij was voornamelijk erg populair omdat hij als beschermheilige werd gezien van koop en zeelieden.

De eerste levensbeschrijving uit het jaar 800 van Sint-Nicolaas vormt de bron voor de versies die later kwamen, waaronder de legendeverzameling die erg populair was en daterend is uit het jaar 1300. Dit bekende boek werd in een groot deel van Europa gebruikt. Vele verhalen hebben zelfs tot vandaag de dag nog hun sporen achtergelaten. Een van de bekende verhalen hiervan is dat Sint-Nicolaas drie meisjes redt van de prostitutie, dit kwam omdat hij ook beschermheilige van prostituees was, hierom staat de Sint-Nicolaas kerk in Amsterdam ook tussen de IJ en de Wallen. De geredde meisjes kregen een beurs met geld erop gestort om een normaal leven te leiden en uiteindelijk te trouwen en een goed huwelijk te leiden. Door dit werd hij ook gezien als een beschermheilige voor jongeren die een goed huwelijk willen.

 

 

Sinterklaasliedjes

In een ander populair verhaal kalmeerde de goed heilig man de wilde zee wat weer een bron vormt tot de verhalen van zeelieden en veel schipbreukelingen die verklaren waarom zoveel Sint-Nicolaas kerken aan zee gelegen zijn. Bovenal wordt dit ook als reden gezien dat hij jaarlijks aankomt met zijn intocht per boot. Natuurlijk speelt Zwarte Piet tegenwoordig ook nog steeds een belangrijke rol in de feest van de goedheilig man Sint- Nicolaas. Sint-Nicolaas zou naar verluidt de Moore slaaf Piter hebben gekocht. Deze zogenoemde Piter zou nadat hij door Sint-Nicolaas zijn vrijheid had gekregen de goedheilig man voor de rest van zijn leven hebben gediend. Sint-Nicolaas werd uiteindelijk een van de meeste populaire, maar vooral geliefde heiligen in de Russische en Griekse kerk. Deze populariteit rukte op via Italië naar Nederland. Om deze reden willen kinderen jaarlijks nog steeds sinterklaasliedjes zingen. Door dat hij zo geliefd was onder zeelieden, scholieren, reizigers, kooplieden en huwbare jongen rond het jaar 1200, werden er veel kerken gebouwd die zijn naam droegen. Ter verering van zijn goedheiligheid werd zijn sterfdag gevierd dat op 6 december plaatsvond. Doordat dit toen meestal in de avond vooraf gevierd werd als het om een sterfdag gaat kennen wij nu de huidige sinterklaasavond op 5 december waar we met heel de familie volgens traditie sinterklaasliedjes zingen.

Kerstmis

De christen in de heel de wereld vieren op 25 december de geboorte van Jezus Christus. Dit feest wordt Kerst of Kerstfeest genoemd. Dit terwijl de katholieken het Kerstmis noemen. Typisch is dat de Westerse kerken deze feestdag vroeger vieren dan de Oosterse kerken, laatstgenoemde doet dat namelijk pas 13 dagen na 25 december. De mensen moeten daar dus iets langer wachten met kerstliedjes zingen.

Kerst ontstond door de Germanen rond Midwinter, dit werden ook wel Joelfeesten genoemd en op 21 december werden die gevierd. Deze feesten duurde vrij lang, namelijk 13 dagen en 12 nachten. Hierbij werd veel gegeten en gedronken, ook werd er veel herrie gemaakt om eventuele aanwezige geesten in de buurt te verjagen. Pas in 381 kwam het christelijke deel van Kerst pas erbij met 25 december als geboortedag van Jezus Christus. In de periode hiervoor werden alleen de kruisiging, besnijdenis en wederopstanding door de mensen herdacht en gevierd. Vanwege het Kerstfeest kreeg de kerk een enorme populariteit onder de burgers. Hierdoor wordt er tot hedendaags een uitgebreid feest van gemaakt. waar mensen heel december de mooiste en gezelligste kerstliedjes zingen.

Het ontstaan van de Kerstman en Kerstboom brengt soms wat verwarring voor mensen. Vele denken namelijk dat de Kerstman door Coca-Cola is bedacht. Dit is zeker niet het geval. Het Kerstfeest is ontstaan vanuit de al bekende Sinterklaas traditie die in de 19e eeuw door kolonisten uit Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika is overgebracht. Na een bepaalde tijd veranderde Sinterklaas van uiterlijk waardoor hij dikker werd en een mantel droeg. In Amerika werd zijn naam veranderd in Santa Claus, wat ook begin december gevierd werd. Dit werd later verplaatst naar eind december. De populaire Kerstboom daar in tegen komt van de Germanen. Die hadden naar alle waarschijnlijkheid al groene bomen in of voor hun huis staan tijdens de zogenoemde joelfeesten. De Kerstboom is van oorsprong geen dennenboom, maar een spar. Het is tevens een vruchtbaarheidssymbool. De Rooms-Katholieke kerk heeft zelfs vanwege de herkomst, namelijk het christendom de boom voor een lange tijd geweerd. Pas in het begin van de 16e eeuw werd foor Luther de kerstboom tot symbool ban de geboorte van Jezus Christus benoemd. En de protestanten namen de kerstboom pas in de 19e eeuw in huis.